טקסטורת אבן אחידה (ללא חריצה):

טקסטורת אבן מדרך:

טקסטורת אבן עם קוי ריצוף (ניתן לבצע בכל מידה):